Om Zweig – Edvin Syk

Jag har ett brett politiskt och samhällsvetenskapligt intresse. Det har i förlängningen lett fram till en masterutbildning i Sociologi, med inriktning på kvantitativ analys. Detta utgör det huvudsakliga redskap med vilket jag försöker att bidra till kunskapsutvecklingen inom den samhälleliga debatten. En given drivkraft för mig, är möjligheten att omsätta kunskap och vetenskap till faktisk politisk förändring – att genom utredning och utvärdering kunna bidra till möjligheten att basera verksamhet och politik på evidens.

Mina kunskapsområden:

Kvantitativ analys (omsätter data, statistik och siffror till något meningsfullt)

Hitta de frågeställningarna som både är genomförbara och belyser problem

Bidra med annan statistik och infallsvinklar som kan bredda dina egna siffror och analyser