Analys och påverkan

Har du ett problem som kräver en politisk lösning? Eller ett problem som du inte förstår varför det uppkommer?

Med flera decenniers erfarenhet av att arbeta inom politik och myndigheter, på nationell och på internationell nivå kan vi hjälpa er att ta reda på just era problems upphov och lösningar. Vad skapar problemen – dåliga politiska beslut, stelbenta myndigheter, EU-regler eller kommuner som gör lite som de vill? Och hur löser man dem?

Nya förslag och lösningar kräver analys. Att presentera förslag som visar sig vara omöjliga att genomföra, eller till och med kontraproduktiva, skapar badwill. Är lösningen redan testad och förkastad, eller testad i ett annat land? Kräver lösningen lagändringar? Finns det hinder i form av EU-rätt eller upphandlingsregler och hur tar man sig i sådana fall runt dem?

Om du har ett sådant här problem har du kommit rätt. Vi har jobbat med kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor, digitaliseringen av svensk industri svenska pensionssystemet, ohälsotalen, EU-konstitutionen och jämställdhet och mångfald. Vi har sett det mesta!

Exempel på nyligen utförda uppdrag;

STEM-rapport om internationella trender inom STEM-strategi (kund Svenskt Näringsliv)

Bakomliggande utredningsarbete och sjösättande av Järnvägscollege (kund Trafikverket)

– Yrkesutbildningar – sju europeiska exempel

– Anvisad att söka reguljära studier och sen då? (kund SKR) (film)

– En rapport om Arbetsförmedlingens anvisningsuppdrag (kund SKR)

– Hur kan alla yrkeslärare bli behöriga? (kund Svensks Näringsliv)

–  SKR larmar om bantade yrkesutbildningar

Undertecknandet av avtalet om Teknikcollege 2022.

Studieresa till Bryssel med Järnvägscollege nya styrgrupp 2022.

Seminarium om STEM 2023.

Illustration om STEM för Svenskt Näringsliv.