Om Zweig – Amelie von Zweigbergk

Jag har varit statssekreterare åt fem ministrar, suttit i UNESCOs styrelse i Paris, varit projektledare för det orange pensionsbrevet, utrett gymnasieskolan och yrkesutbildningarna, borrat i EU:s demokratiska underskott och arbetat för en stor arbetsgivarorganisation.

Vad har de gemensamt? Jo, alla har varit mycket komplexa frågor i komplexa nätverk av samarbeten. Att skaffa en bild av vad som faktiskt behöver göras och var man ska starta sitt kommunikativa/politiska arbetet är det jag har arbetat med i snart 30 år.

Mina särskilda kunskapsområden är:

Så tänker en politiker (allt du behöver veta för att fungera som en bra branschorganisation mm)
Inspirationsföreläsningar om jämställdhet, vuxenutbildning, gymnasieutbildning mm
Samarbetets ädla konst (erfarenheter av att arbeta internationellt eller att vara sambo med en person med motsatt politisk åsikt…)

Nominerad till Best Informer 2018!

www.weawards.se