Talare

Jag kan föreläsa inom tre huvudsakliga fält:
-Så tänker en politiker (allt du behöver veta för att fungera som en bra branschorganisation mm)
-Inspirationsföreläsningar om jämställdhet, vuxenutbildning, gymnasieutbildning mm
-Samarbetets ädla konst (erfarenheter av att arbeta internationellt eller att vara sambo med en person med motsatt politisk åsikt…)

Exempel på föreläsningar:
Ericsson: Innovation Award 2018
Almedalen/Swiss Embassy: Apprenticeship system in Sweden – hos does it work?
Säkerhets- och försvarsföretagen: Försvarsföretagsdagarna 2017 – Kompetensförsörjning 2025